Com s’ha vist afectada l’educació amb la Covid-19?

Avui se celebra el Dia Internacional de l’Educació, que va ser proposat per l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de fer veure que no tots els infants tenen les mateixes oportunitats, però que tots ells mereixen viure i poder gaudir d’una educació lliure.

La figura del psicòleg i l’acompanyament psicològic i social a les aules s’han vist molt anul·lats degut a les circumstàncies, tot i que es tracti d’un professoinal altament necessari en aquests moments, especialment per als mes petits de la casa.

En temps de pandemia, l’educació ha quedat sotmesa a la reinvenció i l’adaptació al dia a dia, seguint al màxim les mesures de seguretat i salut. Tot i suposar grans problemes i complicacions en tots els sectors i a escala mundial, podem parlar d’un petit avantatge de la pandèmia pel què fa a l’educació: ha ofert noves perspectives impulsant l’ús de la tecnologia.

Tanmateix, també ha accentuat encara més les diferències entre les famílies i el seu poder adquisitiu, ja que no tothom té accés a un ordinador a casa. L’anomenada escletxa digital ha fet evident que aquells estudiants més vulnerables, que no són capaços de seguir el ritme normalitzat, han quedat enrere. Ens referim a nens de parla estrangera, famílies amb inestabilitat econòmica, infants amb alguna discapacitat, etc.).

Conseqüències psicològiques per als nens

Algunes famílies s’han vist endinsats en noves quotidianitats que ara formen part de la seva rutina. Aquesta nova normalitat ha afectat psicològicament a cada membre de la unitat familiar, podent desencadenar situacions de risc per als menors. Algunes situacions acadèmiques conflictives són:

  • En el cas de mares i pares que, per la seva feina, van haver de sortir a treballar en el moment de la quarentena més estricta. Degut a això, els seus fills han rebut un menor recolzament acadèmic i menys atencions sobre el seu benestar psicològic.
  • En casos amb pares amb poca preparació acadèmica i baix domini de les tecnologies, augmenten les dificultats per ajudar als fills en l’aprenentatge, patint estrès per problemes emocionals.

  • Falta d’interacció, comunicació i relacions socials dels estudiants amb la seva comunitat de companys, pares i mestres. Disminució del joc i temps lliure en grup.

  • Possibles repercussions de forma negativa en el desenvolupament infantil, no tan sols en l’àrea cognitiva sinó també afectiva i social dels nens. Efectes deguts a la falta d’estimulació adequada, ja que els pares i mares de les famílies no necessàriament coneixen com realitzar aquest tipus de lleure i activitats.

  • Senyals emocional i canvis anímics, des del malestar, la por natural, preocupacions excessives, tristesa extrema o depressió. Símptomes ocasionats pel confinament i la necessitat de canvi en els hàbits, l’alteració de les pràctiques quotidianes a casa…

  • Increment de conflictes de convivència i problemes de comunicació intrafamiliar, entre pares i fills, germans… especialment durant el confinament extrem del març de 2020.

La universitat en temps de pandèmia

L’educació superior està experimentant grans reptes arrel de la pandemia de la Covid-19. És de vital importancia millorar les capacitats dels docents, reforçar la hibridació (educació presencial i a distància), permetre accessibilitat dels estudiants a l’educació i continuar creant espais per la cooperació.

En termes de salut mental, els estudiants universitaris són considerats com població vulnerable. Enfront als aconteixements de la pandemia i les mesures adoptades pels governs, la salut mental dels estudiants es troba amenaçada. Des del marc de la responsabilitat social, les universitat podrien ser llocs apropiats per abordar explícita i implícitament les necesitats de salut mental dels estudiants.

Diversos estudis realitzats registren increments en símptomes de depressió, ansietat, estrès postraumàtic, ideacions suïcides i problemes de son. Les accions que podrien realitzar aquestes institucions acadèmiques superiors en benefici de la salut mental dels seus estudiants durant i post-pandemia, podrien ajudar a prevenir els efectes psicològics adversos de la Covid-19 i beneficiar el bon desenvolupament de la societat.

 

Com ajuda la figura d'un psicopedagog?

La nova normalitat està implicant que els psicòlegs i psicopedagogs puguemoferir el recolzament tant a les famílies com als estudiants en concret. També reforcem aquest recolzament posant especial atenció a les institucions educatives i professors i docents dels centres, oferint ajuda en adaptar-se a aquesta nova combinació de models educatius híbrids. Al mateix temps, continuem amb el treball a distància i modalitats virtuals, connectant amb qualsevll estudiant, pare o docent que necessiti ajuda.

 

Terapia Infantil