Logopèdia

Quan cal consultar un logopeda?

Possibles senyals d’alerta d’un pacient:

Retard en adquirir el llenguatge

 • No parla amb els altres
 • No gesticula
 • No sociabilitza
 • Mala comprensió
 • Afasia: dificultat per produir/entendre el llenguatge

Dificultats...

 • Té problemes per expressar-se
 • Dificultats en la lecto-escriptura
 • Problemes amb la deglució
 • Disfonia: dificultats a la veu

 

Àrees de tractament a través de la logopèdia:

El logopeda avalua, diagnostica i tracta els problemes causats per trastorns que afecten la deglució, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita) i la comunicació no verbal que l’acompanya o el substitueix la parla, la veu i la fluència.

DISFONIA: alteració en el timbre normal de la veu, produït per pòplips, edema, nòduls, etc..

DISLÀLIES: alteracions en els sons de la parla

DISFÈMIA i DISFLUÈNCIES: alteracions en la fluïdesa de la parla

RETARD o ALTERACIONS en l’adquisició de la lectura i l’escriptura

TRANSTORN ESPECÍFIC DE L’APRENENTATGE de la LECTOESCRIPTURA.

DEGLUCIÓ ATÍPICA I DISFÀGIA: alteracions en les funcions orofacials

AFÀSIA: alteracions de causa neurològica

SORDESA o HIPOACÚSIA: alteracions en l’audició

Trastorns habituals en la lectoescriptura

Amb l’equip d’esMENT Mataró podràs resoldre tots els dubtes que tinguis relacionats amb la logopèdia, les dificultats que s’experimenten quan es pateix alguna alteració en les àrees de la parla o l’oïda, etc. Els trastorns específics que es manifesten amb la lectoescriptura i solen detectar-se a casa i a l’escola són:

 1. Dislèxia
 2. Disortografia
 3. Disgrafia
 4. Discalcúlia

Què és la logopèdia?

La logopèdia és la disciplina que s’encarrega de la prevenció, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació humana. L’àmbit d’actuació és molt ampli i abasteix des de les patologies i alteracions de la veu, la parla, el llenguatge i l’audició.

D’altra banda la logopèdia valora, diagnostica i corregeix altres problemes orofacials relacionats amb funcions tan importants com la respiració, masticació, i deglució.

Des del servei de logopèdia d’esMENT es tracten els trastorns de la comunicació. El servei de logopèdia d’esMENT atén a infants, adolescents i adults. El nostre servei de logopedia va dirigit a la prevenció, avaluació, tractament i rehabilitació de les alteracions de la veu, l’audició, la parla, el llenguatge oral i escrit, les funcions oro-facials i deglutòries. Al centre esMENT treballem amb logopedes que tracten tant a infants com a adults.

Servei de logopedia Mataró

Des del servei de logopèdia d’esMENT es realitzen intervencions orientades a millorar el llenguatge i comunicació de l’infant, adolescent, i adult. La intervenció s’inicia amb una exploració prèvia per tal de detectar quines són les dificultats o àrees afectades. En funció dels resultats obtinguts definim el diagnòstic i el tipus d’intervenció necessària, establint un pla de treball personalitzat. En el cas dels infants, sovint es realitza una coordinació amb l’escola i la família per tal d’assegurar l’adquisició dels diferents aprenentatges.

Els logopedes d’ esMENT actuen tant quan es tracta de trastorns del desenvolupament com quan es tracta de trastorns adquirits, quan són trastorns primaris i quan són secundaris a patologies o a falta d’estimulació.

Des del servei de logopèdia d’esMENT considerem que la prevenció és l’element fonamental per:

w

Bon desenvolupament de la comunicació

Socialització

Desenvolupament emocional

l

Adquisició de l’aprenentatge escolar

Estem en contacte

Si tens algun dubte sobre com beneficiar-te dels nostres serveis de psicologia per a adults, contacta’ns i t’assessorarem. Demanar cita és molt senzill, t’explicarem el funcionament d’una sessió de psicoteràpia.

- l'equip d'esMENT

Telèfon

93 790 55 72

eMail

info@esment.com

Adreça

C/. Onofre Arnau, 13-15, 3r-2a
08301 Mataró