Psicòleg infantil

esMENT és un centre d’antenció al psicòleg infanto-juvenil Mataro. La infància  és una etapa caracteritzada per un intens desenvolupament de la persona. En aquest període és quan es produeix un major canvi a tots els nivells (físics , intel·lectuals, emocionals, socials).

La infància és la etapa on tenim una major capacitat d’aprenentatge, i és el moment d’adquirir els coneixements més bàsics que configuraran  els pilars de la personalitat adulta. És on aprenem a llegir, a escriure, a comunicar-nos,  relacionar-nos, a conèixer els nostres límits i les nostres capacitats…

Quan detectem dificultats significatives en algun d’aquests àmbits és important fer una adequada avaluació diagnòstica a nivell psicològic i/o psicopedagògic. L’objectiu? Per tal de poder definir la intervenció més adient.

Quins trastorns infantil i juvenil podem intervenir amb un psicòleg?

 • Trastorns de conducta i trastorn negativista desafiant
 • Trastorn d’ansietat
 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Trastorn de l’eliminació (encopresi i enuresi)
 • Pors i fobies
 • Problemes d’autoestima
 • Insomni i pors irracionals
 • Dol i dificultats d’adaptació
 • Dificultats en la cria i adaptació dels fills
 • Dificultats a l ‘anar a dormir
 • Dificultats de relació i aïllament social
 • Falta de tècniques d’estudi i suport

La importancia de la confiança

Conteix l’equip de psicoterapeutes d’esMENT.

Professionals esMENT

Servei de psicologia per adolescents

L’adolescència és una etapa complexa caracteritzada per la necessitat de diferenciació i de reafirmar la pròpia identitat. És una etapa de transició entre la infància i l’ edat adulta, en la que ja no som nens, però encara no som adults.

En l’adolescència es donen uns canvis físics que habitualment no van al mateix ritme que la maduresa emocional, això fa que sovint l’adolescent experimenti sentiments d’ inseguretat i de desorientació.
En aquesta etapa el grup d’amics passa a ser un referent necessari e important.

En aquesta època es viu una relació contradictòria amb la figura adulta, ja que per una banda neix la necessitat de diferenciació i autonomia respecta aquesta i per altre banda, l’adult segueix sent una figura necessària. Aquesta ambivalència suposa sovint conflictes en les relacions familiars.

Àrees d’intervenció infantil i juvenil

 • Trastorns del son, pors i insomni
 • Trastorns de l’eliminació (encopresi i enuresi)
 • Trastorns d’ansietat
 • Pors i fòbies
 • Fòbia social
 • Problemes d’autoestima
 • Trastorns de l’estat d’ànim: Depressió, distímia
 • Trastorn de la Conducta Alimentària (TCA)
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH / TDA)
 • Trastorns de conducta i Trastorn Negativista Desafiant (TND)
 • Dificultats de relació o aïllament social
 • Dependència emocional

Psicodiagnòstic Infantil Mataró

El psicodiagnòstic com a metodologia es constitueix de tres fases.

Què és un procés psicodiagnòstic?

El procés psicodiagnòstic consisteix  en una exploració global de diferents àrees  del funcionament del nen/a. Per tal de determinar el nivell de desenvolupament maduratiu i establir o descartar si s’observen dificultats en alguna àrea; emocional, cognitiva, conductual, social i /o educativa. Per fer-ho a esMENT explorem les característiques de cada persona tenint en compte el seu entorn familiar i escolar.

Informació del pacient

1a FASE: Recollida d’informació. Es realitza una primera visita amb la família amb l’objectiu de recollir la informació referent al motiu de consulta, les dades biogràfiques, l’historial mèdic i biogràfic de l’infant i/o jove.

En aquells casos que es considera necessari es donen uns qüestionaris per la família i per l’escola per tal d’obtenir informació que pot ser útil pel diagnòstic.

Interacció i observació

2a FASE: Exploració. En aquesta segona fase es realitzen visites amb l’infant o jove per tal d’observar i detectar a través de la interacció o del joc si hi ha alguna dificultat en alguna de les àrees , emocional, cognitiva, conductual, social i /o educativa.

En aquesta segona fase del procés psicodiagnòstic es passa una bateria de proves estandarditzades (tests psicològics) adaptades a l’edat del nen/a o jove i a les àrees que es volen explorar.

Detectar simptomatologia

3a FASE: Diagnòstic. La informació que obtenim d’aquestes proves ens permetrà establir i detectar el perfil maduratiu del nen. Es contempla diferents variables relacionades amb el desenvolupament evolutiu, per tal de poder detectar si el nen ha aconseguit arribar a les fites maduratives esperables de cada etapa cronològica. Avaluar aspectes cognitius com la percepció, l’atenció, la memòria el coeficient intel.lectual… Detectar si hi ha simptomatologia afectiva: depressió, pors, ansietat.

Reeducacions

Les reeducacions psicopedagògiques consisteixen en sessions de teràpia individual i personalitzada on s’intervenen dificultats que un nen/a pugui presentar en l’entorn acadèmic.

Són intervencions psicopedagògiques personalitzades orientades a treballar les dificultats que interfereixen en l’àmbit acadèmic dels infants i adolescents oferint un acompanyament ajustat a les seves necessitats específiques.

Reeducacions psicopedagògiques a Mataró

El nostre objectiu? Potenciar les habilitats del nen/a i facilitar-li els recursos necessaris per adquirir eines i estratègies d’aprenentatge. Amb la reeducació, el nen/a adquirirà motivació personal, autonomia i aprendrà a fer front a les dificultats davant les tasques escolars.

Àrees d’intervenció infantil i juvenil

 • Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora o Dislèxia
 • Dificultats en el raonament matemàtic i el càlcul o Discalcúlia.
 • Dificultats en l’organització i la planificació de les tasques acadèmiques i el temps d’estudi
 • Adquisició d’hàbits i de tècniques d’estudi
 • Dificultats amb l’autocontrol i la impulsivitat o TDAH
 • Dificultats atencionals (TDA)

 

Aquestes dificultats s’aborden des de tres perspectives diferents:

Àmbit escolar

Introduint les tècniques i mètodes d’estudi, estratègies de memorització, recuperació d’aprenentatges..

Cognitiu

Estimulant habilitats i capacitats com l’atenció, el raonament, la memòria o la concentració.

Emocional

Reforçant l’autoestima i l’autoconcepte, afavorint la motivació i les habilitats socials i emocionals de l’infant o adolescent.

Estem en contacte

Si creus que necessites ajuda, no has de lluitar sol/a. Contacta’ns quan tu vulguis, amb una trucada o bé per aqui mateix, amb un missatge.

Telèfon

93 790 55 72

eMail

info@esment.com

Adreça

C/. Onofre Arnau, 13-15, 3r-2a - 08301 Mataró

mutues