Primera visita

Quan una persona ve per primera vegada al psicòleg acostuma a ser perquè hi ha alguna situació o símptoma (tristesa, ansietat..) que l’angoixa i li provoca un malestar significatiu en la seva vida o en les seves relacions, i és per aquest motiu que consulta. Generalment la persona arriba havent esgotat tots els recursos per poder fer front a la situació o símptoma que és font del seu malestar i és llavors quan decideix consultar a un professional.

La primera vegada que un va al psicòleg és possible que d’entrada es faci preguntes sobre com serà la visita, com es sentirà amb el professional que l’atendrà, quin tipus de pregunta li farà. D’entrada el psicòleg/a vetllarà per crear un espai confortable, confidencial i d’acceptació que permeti la comunicació dels problemes i les emocions.

En aquesta primera visita es recull informació sobre la persona i la seva història personal i clínica i s’estableixen quins són els objectius a treballar en l’espai terapèutic.

La relació entre la persona que consulta i el professional (relació psicoterapèutica) esdevé l’eina fonamental a partir de la qual s’iniciarà el procés de canvi. El mètode de treball serà en funció del tipus de problemàtica que presenta la persona i les característiques d’aquesta.

Com que cada persona és única, esMENT parteix de la idea de que no és el pacient el que s’ha d’adaptar a una única manera de treballar sinó que és el professional que a partir de la seva formació i experiència ha de ser flexible per adaptar el treball terapèutic a les necessitats del pacient.

Teràpia individual

La psicoteràpia és un procés encaminat a ajudar a la persona a adquirir una major comprensió d’ella mateixa i del seu entorn. És una forma de conèixes millor, d’entendre el que un necessita, o el que li està passant, detectar formes de funcionar que no són útils i aprendre noves maneres de canalitzar i gestionar tant els problemes com les emocions.

La finalitat de la teràpia individual és la resolució d’aquells conflictes personals interns o relacionals que provoquen malestar, amb l’objectiu d’assolir canvis positius en diferents àrees de la vida que n’havien quedat afectades, augmentant la confiança amb un mateix i l’autoestima.

Teràpia de parella

En aquest tipus de teràpia es requereix la presencia en l’espai terapèutic dels dos membres de la parella, ja que el problema a tractar és la relació, per molt que sovint les parelles arriben situant el problema en l’altre. L’objectiu terapèutic és detectar quins són els problemes de relació que presenta la parella que consulta. Sovint els problemes més comuns tenen a veure amb les dificultats de comunicació i expressió d’emocions, conflictes mal resolts, desconfiança, gelosies, expectatives posades en la relació, discrepàncies en l’educació dels fills, la monotonia, l’adaptació a nous canvis dins de la parella (naixement fills, emancipació), problemes en l’esfera sexual. Així com la pressió que poden exercir factors externs com canvis laborals, problemes econòmics que poden generar malestar en la relació de parella.

La psicoteràpia de parella té com a objectiu detectar les pautes disfuncionals que presenta la relació de parella, i ajudar a generar formes de relacionar-se o comunicar-se més constructives.

Grups

esMENT realitza periòdicament diferents grups que s’organitzen en funció d’una temàtica concreta. El grup esdevé un espai de trobada amb altres persones que comparteixen una mateixa problemàtica. Són grups conduïts per dos psicoterapeutes que tenen la funció d’ aportar el material sobre el qual es treballarà, promovent la participació activa de tots els membres i creant un ambient distès, de confiança i respecte mutu que permet facilitar l’intercanvi d’experiències.

El grup es converteix amb una eina útil d’aprenentatge d’estratègies i recursos de com afrontar les diferents situacions que els participants volen presentar o compartir amb el grup i que estan relacionades amb el tema a tractar en la sessió

Estem en contacte

Si tens algun dubte sobre com beneficiar-te dels nostres serveis de psicologia per a adults, contacta’ns i t’assessorarem. Demanar cita és molt senzill, t’explicarem el funcionament d’una sessió de psicoteràpia.

- l'equip d'esMENT

Telèfon

93 790 55 72

eMail

info@esment.com

Adreça

C/. Onofre Arnau, 13-15, 3r-2a
08301 Mataró