Són fonamentalment actituds que l’individu adopta davant la malaltia. La persona hipocondríaca acostuma a fer constantment un anàlisi del seu estat fisiològic bàsic, preocupant-se en excés per la seva salut. La seva por consisteix en la convicció de patir una malaltia greu, a partir d’interpretacions de les seves sensacions corporals i de la informació mèdica que té al seu abast. Encara que el professional, un cop analitzats els resultats de les proves mèdiques, li asseguri que no té cap trastorn, l’ hipocondríac només restarà tranquil de moment, ja que la preocupació tornarà a presentar-se.