És una malaltia freqüent avui dia, afecta a un 5-6% de la població. Els símptomes principals són un estat depressiu caracteritzat per tristesa, sentir-se buit, disminució de l’interès i de la capacitat de plaer en quasi totes les activitats. Freqüentment acompanyades d’alteracions de la son i la gana (augment o disminució), apatia, dificultats de concentració, cansament. La persona acostuma a expressar sentiments d’inutilitat, culpa excessiva, auto retrets, pessimisme.

En depressions severes poden aparèixer pensaments recurrents de mort que poden comportar ideació suïcida.

Les depressions poden tenir una causa endògena (són hereditàries) o poden ser exògenes causades per factors o problemes ambientals, personals (depressió psicògena).