Es caracteritza per un estat quasi persistent d’ansietat que no respon a una situació concreta. La persona viu en un estat d’ansietat i preocupació constant sobre una amplia gamma d’esdeveniments (salut, família, treball, diners) d’altres vegades es fa més difícil determinar l’origen de l’ansietat. La persona acostuma a anticipar sempre un desastre, a preocupar-se en excés, a tenir una resposta ansiosa desproporcionada al que requereix la situació.

Aquest estat de preocupació i tensió acostuma a anar acompanyada de símptomes físics, especialment fatiga, dolors de cap, tensió, dolor muscular, dificultat en la deglució, tremolors, irritabilitat, dificultats per dormir (insomni de conciliació o manteniment), de concentració…

Quan aquests símptomes són severs poden acabar limitant i generant un malestar clínicament significatiu a la persona que els pateix.