Les crisis d’angoixa, també són anomenades crisis d’ansietat o atacs de pànic.

Les crisis d’ansietat acostumen a presentar-se d’una manera brusca, més o menys sobtada, moltes vegades sense un motiu aparent. La persona ho descriu com una sensació de por intensa o terror acompanyada d’ un intens malestar corporal que li genera la sensació de mort imminent.

Durant les crisis d’ansietat es poden presentar símptomes com falta d’aire, palpitacions, suors, opressió o malestar toràcic sensació de dificultat respiratòria, inestabilitat o mareig, i acostuma a venir acompanyada d’una por intensa a morir-se, a tornar-se boig o perdre el control. Les crisis s’inicien de forma brusca i arriben a la seva màxima expressió durant els primers 10 minuts.

Aquestes crisis d’ansietat es poden presentar amb o sense Agorafòbia.