Neuropsicologia Mataro

Què és la neuropsicologia?

La neuropsicologia és una branca de la neurociència que estudia les relacions entre el cervell i la conducta tant en subjectes sans com en aquells que hagin patit algun tipus de dany cerebral. La neuropsicologia convergeix entre la neurologia i la psicologia. La neuropsicologia estudia els efectes que causen una lesió, dany o funcinoament anòmal a les estructures del Sistema Nerviós Central sobre els processos cognitius, emocionals i de conducta de l’individu.

Per què és important la neuropsicologia?

Perquè a través de l’exploració neuropsicològica es pot saber l’estat de les nostres funcions mentals superiors: memòria, llenguatge, atenció, funcions executives, orientació espaial i temporal, habilitats acadèmiques… ja que no disposem d’exàmens biològics que ens puguin donar aquesta informació.

La neurospicologia en adults

Demana cita

Què és un neuropsicòleg?

El neuropsicòleg és un psicòleg especialitzat en el diagnòstic i tractament dels problemes cognitius, emocionals i de conducta que es poden produir degut a alteracions de les funcions cerebrals. Parlem de lesions cerebrals per traumatisme craneoencefàlic, ictus, Accident Vascular Cerebral (AVC), processos degeneratius com demències, Alzheimer, Parkinson… trastorns emocionals, depressions, trastorns del neurodesenvolupament com el TDAH/TDA, Síndrome Alcohòlic Fetal, Trastorn de l’Espectre Autista…

El cervell és un òrgan complex que pot patir lesions en diferens àrees, com el Sistema Nerviós Central. Aquestes afectacions poden profocar alteracions en la conducta i la funció cognitiva de les persones.

Les malalties, trastorns i lesions del cervell poden afectar a la manera en la que una persona pensa, sent i actúa.

En què consisteix el treball del neuropsicòleg?

El Neuropsicòleg realitza l’exploració neuropsicològica, que és el conjunt de proves que utiliza per valorar les funcions cognitives d’una persona en un moment concret de la seva vida. Ens facilita informació sobre l’estat de funcions com: la memòria, l’atenció, llenguatje, funcions executores… Totes aquestes són molt importants ja que ens dónen la capacitat de mantenir l’atenció, recordar, produir i comprendre el llenguatge, resoldre problemes i prendre decisions.

L’exploració neuropsicològica es pot dur a terme per fer saber el rendiment cognitiu quan una persona ha patit alguna malaltia neurològica, per exempe epil·lèpsia, trastorn per depressió o alguna lesió.

Què pot tractar un professional en neuropsicologia?

L’exploración neuropsicològica ens ajuda a realitzar el diagnòstic. És una eina útil a partir de la qual es pot establir el tractament més adequat. Ens dóna informació de l’estat mental de la persona, detectant tant els seus punts forts (àrees de rendiment més elevat) com els deficitaris (àrees de baix rendiment) i les possibles alteracions de les funcions cognitives. L’estudi neuropsicològic dóna el punt de partida a partir del qual es pot orientar la rehabilitació d’aquelles funcions cognitives que es trobin alterades, reforçant-les o preservant-les. Al mateix temps, s’estableix un pla de treball terapèutic personalitzat segons necessitats de cada pacient.

Malalties neurodegeneratives

En el cas de les malalties neurodegeneratives (Demencies, Alzheimer, Parkinson…) se solen fer aquestes proves per poder seguir l’evolució de la malaltia i així, poder enfocar el pla de tractament.

Dany cerebral

En el cas de danys cerebrals és convenient fer aquest tipus d’exploracions per identificar quines capacitats es conserven i quines es troben alterades abans de començar el procés de rehabilitació neuropsicològica. D’aquesta manera, s’estableix el pla de treball per la recuperació del pacient.

La neuropsicologia infanto-juvenil

Demana cita

Per què serveix la neuropsicologia infanto-juvenil?

La Neuropsicologia infantil i juvenil ens ajuda a realitzar un diagnòstic. Les exploracions neuropsicològiques són un complement per altres professionals clínics (psiquiatres, psicòlegs, logopedes…). La neuropsicologia resulta ser una eina molt útil a partir de la qual establir un tractament adequat i una correcta rehabilitació de les funcions cognitives que hagin sortit alterades o deficitàries (amb baix rendiment) durant l’exploració.

Exploració neuropsicològica infanto-juvenil

L’exploració neurpsicològica infanto-juvenil ens ajuda en el diagnòstic de possibles trastorns del neurodesenvolupament. Per exemple: Trastorn per Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat (TDAH/TDA), Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), Síndrome Alcohòlic Fetal (SAF)… que poden afectar als aprenentatges, interacció social i conducta de l’infant o adolescent. La finalitat de l’exploració és ajudar al pacient mitjançant el nostre equip multidisciplinar per tal de millorar la seva evolució.

Valoració rendiment cognitiu

L’exploració neuropsicològica es pot realitzar per saber el rendiment cognitiu quan una persona ha patit alguna malaltia neurològica, trastorn o lesió. En infants, l’exploració neuropsicològica ens permet detectar trastorns específics de l’aprenentatge (retràs maduratiu), del llenguatge i la comunicació (dislèxia i discalcúlia). Alhora es realitzen estudis per valorar les altes capacitats en nens superdotats.

Detecció, intervenció i evolució

La detecció i intervenció prematura resulta fonamental per poder prevenir o disminuir les seqüel·les o conseqüències negatives (aprenentatges, socialització, estat d’ànim) i generar un millor pronòstic i evolució de les alteracions neuropsicològiques favorables pel desenvolpament i l’adaptació durant la infància.

Estem en contacte

Si creus que necessites ajuda, no has de lluitar sol/a. Contacta’ns quan tu vulguis, amb una trucada o bé per aqui mateix, amb un missatge.

Telèfon

93 790 55 72

eMail

info@esment.com

Adreça

C/. Onofre Arnau, 13-15, 3r-2a - 08301 Mataró